Begeleiding bij Autisme
Menu

Voor mensen met autisme is het soms erg moeilijk om adequaat te plannen en te organiseren. Regelmatig leidt dit tot stress. En, door een veelheid aan prikkels plus de moeite met het zich kunnen verplaatsen in anderen, is ook sociaal contact lastig. Dit kan leiden tot onbegrip en eenzaamheid. 

Praktijk Onyx biedt levensbrede begeleiding en hulp aan mensen met een stoornis binnen het autisme spectrum (Klassiek Autisme, Syndroom van Asperger, Pdd-nos) of aanverwante stoornissen (Add, Adhd). 

Autisme brengt niet alleen beperkingen met zich mee, maar biedt ook kansen. Dit ‘omdenken’ kan tot verrassende nieuwe inzichten leiden. Praktijk Onyx probeert optimaal gebruik te maken van de kracht en mogelijkheden die de persoon met een ASS zelf al in zich heeft om zijn/haar welbevinden te vergroten. Praktijk Onyx wil samen met betrokkene(n) aan de uitwerking van die mogelijkheden werken. 

Samen met je coach bouwen aan een beter welbevinden! Als er iemand naast je staat, naar je luistert en je kan helpen bij het zetten van de gewenste stappen brengt dit rust en schept het de juiste startvoorwaarden voor groei.